Céljaink

Az Egyesület célja.

1. Együttműködéseket kezdeményez a megyében, országban, a határon túli, a világban élő magyarok hagyományokat ápoló szervezeteivel, magyarházaival és az azonos értékek mentén kívánja a kölcsönösség alapján a közös gyökerek erősítését élővé tenni.

2. A „MENTE” Egyesület kiemelten kíván foglalkozni és helyet biztosítani a különböző érdeklődésű tagok klub rendszerű működéséhez.

3. Kiállításokat, előadásokat és fórumokat szervez tagjai számára, igényeik szerint.

4. Fiataloknak közösségépítés lehetőségének megteremtése, táborozások megszervezésén keresztül. A fiatal önkéntesek fogadása és munkára való nevelése.

5. Céljai elérésének érdekében feladatának tekinti, hogy konferenciákat kezdeményezzen és szervezzen országos, megyei és városi rendezvényein.

6. Szem előtt tartja a magyarországi vidék fejlődését, és lehetőségeinek súlyával elősegíti felemelkedését. Minden lehetőséget kihasznál, hogy az ország településein élhető, önellátó közösségek jöjjenek létre.

7. Magyar hagyományőrző játékok készítése, sportok oktatása, bemutatása, versenyek szervezése.

8. A „hungarikumok” népszerűsítése, helyi vásárok megszervezésén keresztül.

9. Kiadványok készítése és terjesztése.

10. A hagyományokra épülő, közösségi életforma megteremtéséhez, olyan gazdasági tevékenységet is felvállal, amely közvetlenül illeszkedik az Egyesület célkitűzéseihez és ezen keresztül jótékony hatást vált ki a foglalkoztatás területén.

11. A kis közösségek szervezése, közösségi viselkedés mintákat, nemzeti szemlélet népszerűsítése, e közösséget szervező, működtető egyéniségek megkeresése, segítők felkészítése, folyamatos képzése.

12. Nagy létszámú önkéntes segítő bevonása az Egyesület tevékenységébe, a társadalmi együttérzés, az önkéntesség eszmeiségének terjesztése által, különös tekintettel a középiskolás, egyetemista korosztályra.

13. Hasonló irányultságú országos, megyei civil szervezetek programjaihoz csatlakozunk és együttműködünk velük.

14. A nemzeti ön azonosságunk, hagyományaink, szülő- és lakóhelyünk iránti elkötelezettség erősítése, helytörténeti, természeti értékeink ápolása, ez irányú közügyek támogatása.

15. A Magyar Életfa Iskola népszerűsítése, szervezése, és támogatása.

16. A Kulturális szerveződések támogatása, és befogadása.